GRAWERNIA Sp. z o.o.
ul. Grodzka 24
33-300 Nowy Sącz
NIP 7343555801
REGON 369338641
KRS 0000715619
BDO 000058142

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 15.000,00 zł wpłacony w całości.

Produkcja:
GRAWERNIA Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 68
33-300 Nowy Sącz

e-mail: sklep@grawernia.pl

tel. 18 442 00 10
tel. 18 521 13 50

Numery wewnętrzne:
wew. 200 – Dział handlowy Nowy Sącz, ul. Piłsudskiego 68
wew. 201 – Dział handlowy Nowy Sącz, ul. Piłsudskiego 68
wew. 216 – Sklep Nowy Sącz, ul. Grodzka 15 b
wew. 217 – Sklep Nowy Sącz, ul. Grodzka 15 b